Härlunda Fiber - Senaste nytt

vidare till sidans Innehållsförteckning

 

 

Inkommet den 16/4-14

Verksamhetsberättelse för 2013

Nu finns verksamhetsberättelsen för år 2013 från årsmötet den 13/4 att läsa här på hemsidan. Klicka här för att läsa.

 

 

Inkommet den 25/3-14

Kallelse till årsmöte

Härlundafiber kallar till årsmöte i Häradsbäcks Bygdegård Söndag den 13 april 2014  kl. 15.00

Välkomna! önskar Styrelserna i

Amundshylte Fiber Ekonomisk förening

Häradsbäcks Fiberförening Ekonomisk förening

Härlunda Fiber Ekonomisk förening

Stensmåla Fiber Ekonomisk förening

Torbjörnahult Fiber Västra Ekonomisk förening

 

 

Inkommet den 1/11-13

Felrapportering

Etapp 1 har haft och har fortfarande en hel del barnsjukdomar i sina uppkopplingar och för att vi ska få en bild av hur stort problemet är, vill vi att de som har problem fyller i en blankett. Blanketten finner du här på hemsidan klicka på ”Innehållsförteckning” här ovan sedan på ”Dokument” eller om du klickar direkt här. Blanketten finns även i Handelsboden. Den ska skickas till Mike (fixit@ldcrazy.se) eller lämnas i Handelsboden. Vi kommer sedan att lämna över detta till Älmhults kommun som ansvarar för kvalitén i nätet.

 

 

 

Inkommet den 19/7-13

Senaste nytt om stamnätet

Efter en besvärlig start så ska fibern nu vara igång med full styrka hos de som har fått den installerad vilket motsvarar ca hälften av alla våra medlemmar.

Senaste nytt om stamnätet Häradsbäck-Siggaboda. Som det ser ut nu kommer kommunen att påbörja grävningarna V30, och då gör de det med full kraft. De kommer nämligen inte mindre än två grävlag som ska göra allt för att stamnätet skall vara klart fram till Bokelund (mellan Husjönäs och Spjutaretorp) innan vintern slår till. Denna sträckan ingår i Etapp2 och 3. Etapp2 är Häradsbäck-Hårdahult och Etapp3 är Hårdahult-Bokelund. Resterande sträckan Bokelund–Siggaboda grävs efter vintern om de inte hinns med innan. Och detta blir en etapp4. När etapp2 är färdig grävt, blåst och inkopplat så ljussätter vi etapp2 och ni som ingår i den kan börja surfa. Efter de ljussätter vi etapp3 när den blir klar. Vad gäller vår egen grävning Grävs de just nu utåt Amundshylte trakten. Sedan blir de vidare inne i byn på Lönsbodavägen och ut mot Bromåla och söder ut sedan. För en visuell överblick hänvisar vi till våran statuskarta som finns under Grävstatus här på hemsidan.

Vi i styrelserna önskar en härlig och varm sommar och hoppas på en sen vinter :)

 

 

 

Inkommet den 26/5-13

Information till er som ligger i etapp1

Nu skall fibern vara igång till de flesta fastighet i etapp1. Med undantag av Femlingehult, där Zitius ska sätta dit sin utrustning i noden i Fanhult detta sker i slutet på Juni. Sänneshult väntar vi på en tryckning under väg 120.

Vi vill gärna att ni testar så att de funkar att surfa. Gör så här:

Sammanlagt ska det lysa tre stycken lampor på fiberdosan. Om så är fallet ska ni kunna surfa. Om ni inte får detta till att fungera hör av er till Mike Handelsbodens servicepoint på 076-006 10 87.

Förnärvarande och några månader framåt körs nätet utan tjänsteleverantör. Det innebär att ni inte kan beställa några tjänster ännu så som TV och telefoni utan bara surfa. Vi meddelar när det går att beställa tjänster i nätet, och detta gör ni på www.qmarket.se. Fram tills dess surfar ni gratis.

 

 

 

Inkommet den 21/4-13

Information till er som ligger i etapp1

Inom de närmaste dagarna kommer vi att kontakta er angående installation av ändutrustningen (den lilla dosan som omvandlar ljuset i fibern till små elsignaler så era datorer kan kommunicera med omvärlden). Driftsättning av nätet är beräknat till vecka 17 Den första tiden kommer det att vara reducerad effekt i nätet beroende på att länken mellan Älmhult och Zitius huvudserver inte är löst ännu, men så länge nätet körs med reducerad effekt kommer tjänsten levereras helt gratis från Zitius till er, dock funkar endast internet. TV- och telefontjänsterna kommer inte igång förrän nätet kör på full effekt inom någon månad. Man har sagt från Zitius att effekten på internettjänsten ändå kommer att vara snabbare än dagens ADSL.

När sedan nätet kommer att vara igång med full kraft kommer ni att behöva gå in på www.qmarket.se och beställa tjänster. Där kommer ni att kunna välja på olika TV, Telefoni och internet-tjänster.

Hoppas ni kan hålla er till nästa vecka då våra förhoppningar är att nätet skall vara igång.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i fiberföreningarna

 

 

Inkommet den 4/4-13

Kallelse till årsmöte

Härlundafiber kallar till årsmöte i Häradsbäcks Bygdegård den 14 april 2013  kl. 15.00

Vi kommer att informera om stamnätssträckan Häradsbäck – Siggamåla och inkopplingen av fibern. Vi har även bjudit in John-Arne Sandström som är kommunens bredbandssamordare till mötet. Han kommer att prata lite om fiber i hela kommunen och svara på frågor. Dessutom kommer vi att visa vilka möjligheter fibern ger genom att visa möjligheterna uppkopplad på storbild. (Om fibern är inkopplad).

Välkomna! önskar Styrelserna i

Amundshylte Fiber Ekonomisk förening

Häradsbäcks Fiberförening Ekonomisk förening

Härlunda Fiber Ekonomisk förening

Stensmåla Fiber Ekonomisk förening

Torbjörnahult Fiber Västra Ekonomisk förening

 

 

Inkommet den 11/3-13

Kommunstyrelsen har fattat beslut om kommunikationsoperatör

Den 26/2 har Kommunstyrelsens AU enhälligt fattat beslut om att föreslå Kommunstyrelsen att teckna avtal med Zitius som kommunikationsoperatör i vårt gemensamma fibernät. Kommunstyrelsens nästa möte är den 5 mars. Därefter är det en överklagandeperiod på 10 arbetsdagar innan avtalet träder i kraft. Zitius har lovat att de kan leverera tjänster i nätet senast 15 arbetsdagar efter det att avtalet är giltigt.

Avtalstiden är t o m 2016-03-31 med ensidig rätt för oss som nätägare att förlänga det med ett år i taget.

Här kan du klicka om du vill få upp ett dokument som visar olika KO's marknadsandel i landet, exempel på den prisbild vi som slutkunder kan förvänta oss här i Älmhults kommun samt en matris på de tjänsteleverantörer Zitius i första hand kommer att erbjuda i vårt nät. OBS att kommunens nät-/distributionsavgift på 80 kr inkl moms tillkommer för de privata slutkunderna (faktureras separat).

Det är ett krav i upphandlingen att nätet skall vara öppet, på likvärdiga villkor, för alla tjänsteleverantörer som önskar sälja sina tjänster i vårt nät.

 

 

Inkommet den 23/2-13

Senaste nytt

Det senaste budet angående driftsättningen av fibernätet etapp1 är mitten av april. Detta grundar sig på att kommunen jobbar på att få avtalet mellan kommunikationsoperatören Zitius och Älmhults kommun att bli så bra som möjligt. Eftersom det nu dyker upp flera fiberföreningar i vår kommun så vill vi och kommunen, att fibern ska bli så driftsäker som möjligt, för att fungera bra även i framtiden.

 

Inkommet den 8/2-13

Uppdaterad grävkarta

Ny uppdaterad karta på grävstatus här. Välj sedan grävstatus.

 

Inkommet den 22/1-13

Kommunikationsoperatör klar!

Nu har kommunen tagit beslut om vilken kommunikationsoperatör det blir som kommer att operera i vårt fibernät. Det blir Zitius som gått ihop med Quadracom som är en känd kommunikationsoperatör. Det kommer att finnas ca 22 st olika tjänsteoperatörer som ni kan välja bland. Gå gärna in på zitius.se och läs mera om bolaget och de olika tjänsteoperatörerna.

 

Inkommet den 18/12-12

Ny karttjänst

En liten nyhet är att Ni kan gå in på ”Innehållsförteckning” här ovanför och sedan välja ”Grävstatus”. Då får ni upp en karta som vi ska försöka hålla så uppdaterad som möjligt om, vilka områden det är grävt i resp. blåst osv. Även vart grävmaskinerna finns ska också gå att se.


Inkommet den 16/12-12

Fibernytt

Vi väntar ju, som ni alla numera vet, fortfarande på att kommunen ska slutföra upphandlingen. Då endast en kommunikationsoperatör fullt ut uppfyllde de krav som kommunen ställt så valde man att gå ut med en bredare förfrågan än den man hade från början. Nackdelen är såklart att vi får vänta ytterligare några veckor på att allt ska bli klart, men fördelen är ändå den att chansen till att vi får en bra kommunikationsoperatör med ett bra utbud ökar. Vidare så väntar vi även på klartecken från kommunen om att påbörja stamnätssträckan från Häradsbäck mot Siggaboda. Många stora områden är beroende av denna grävning, från Lönsbodavägen i byn till hela den södra och östra delen av projektets område.

Våra egna grävningar i Allamåla/Hallaboda/Låkhult är nu klara och grävningarna fortsätter nu med Bohult. Dock har vintern nu tagit ett stadigt grepp om vår bygd, vilket gör att mycket av grävningsarbetet ligger nere.

 

Inkommet den 27/10-12

Fibernytt

Vi är många som väntar på goda nyheter gällande upphandlingen av operatör som ska leverera tjänster i nätet. Den 15 november ska det vara klart men i nuläget har vi ingen information om när tjänster kan levereras. Fortfarande är rådet att invänta besked från oss innan befintliga abonnemang sägs upp, allt för att undvika glapp. Vad gäller grävstart på stamnätssträckan mot Siggaboda så är den framskjuten något beroende på att det finns möjlighet för Älmhults och Tingsryds kommun att söka statliga pengar för sträckan. Tyvärr innebär det en försening men å andra sidan så blir kostnaden för kommunen bli väsentligt lägre vilket i längden gynnar oss själva.

Vi rapporterar så fort vi har nyheter och hoppas på ert tålamod och förståelse för det som vi i föreningarna inte kan påverka.

 

Inkommet den 15/9-12

Invigning av etapp1

Lördag den 29/9 kl 11:00 är det äntligen dax för invigning av etapp1 av fibernätet. Vi kommer även att ha ett litet tält där representanter från fiberföreningarna finns för att svara på eventuella frågor om fiber. Tid mellan kl 10-16.

 

Inkommet den 15/9-12

Utrustning samt priser

Vi har gjort en liten sammanställning av vad man behöver för utrustning i ett hem med fiber. Delta data har även kommit med lite priser på utrustning. Infon finner du här

 

Inkommet den 14/9-12

Förseningar

Vi har ju hittills fått prognostiserat att de första fastigheterna i vårt nät skulle bli inkopplade och klara för bredbandsanvändning senast den 29/9.
Tyvärr kommer detta inte att ske då en av de viktigaste faktorerna, upphandling av kommunikationsoperatör*, inte kommer att hinna bli klar fram till utsatt datum.

Denna upphandling sköts av Älmhults kommun och ligger därmed utanför fiberföreningarnas verkningsområden. Dock ligger vi på och försöker påskynda denna process så mycket vi kan och jobbar intensivt för att de första fastigheterna snart äntligen ska bli inkopplade.

Enligt Älmhults kommun så räknar de med en försening på 1-2 månader, vilket alltså skulle betyda inkoppling någon gång först under november månad. Vi håller hela tiden kontakten med kommunen och kommer fortsatt att meddela våra medlemmar så fort vi vet mer. Förhoppningsvis med något gladare nyheter nästa gång.

Dock, för att ha något att fira den 29:e (och om det nu är någon tröst) så ska åtminstone själva stamnätsfibern mellan Älmhult och Häradsbäck vara klar då.

*Kommunikationsoperatören (KO) är den som man kan säga ”driver” nätet och som ser till att vi som nätanvändare får tillgång till en flora tjänsteleverantörer. En KO köps in av nätägaren till att driva nätet (i detta fall är kommunen och föreningarna nätägare). Tjänsteleverantörerna är sedan i sin tur de företag som man som nätanvändare abonnerar på tjänster från – t ex bredband, TV eller telefoni.

Vilka tjänsteleverantörer man som användare kan välja bland beror på vilken flora som kommunens upphandlade KO har i sin portfölj.

 

Inkommet den 28/8-12

PÅMINNELSE SKICKA IN NYTT FASTIGHETSANSLUTNINGSAVTAL

Vi vill påminna om de nya avtalen som mailades ut 22/7. Det är viktigt att ni som ännu inte lämnat in dom gör detta snarast eftersom de första avtalen inte längre gäller pga de nya stadgarna. Det går bra att skicka in till Gull-Marie Petersson med adress Lönsbodavägen 15, 343 92 HÄRADSBÄCK. Ni kan också lämna in det i Handelsboden. Avtalet hittar ni på Innehållsförteckning - Avtal/Medlemsansökan.

 

Inkommet den 22/7-12

NYTT FASTIGHETSANSLUTNINGSAVTAL FÖR UNDERSKRIFT‏

Som ni vet från stämmor och informationsmaterial tidigare i år har vi varit tvungna att skriva om stadgar och avtal för att kunna bli momsregistrerade.
Vi kan glädja er med att vi verkar ha lyckats: vi har redan fått OK för principen och bör snart ha registreringen klar för alla föreningarna!
Här finns ett litet infoblad om nyheterna samt dom nya avtalen ett ex till Ni som medlem samt ett ex som ska skickas in till Gull-Marie Petersson med adress Lönsbodavägen 15, 343 92 HÄRADSBÄCK. Ni kan också lämna in det i Handelsboden.

 

 

Inkommet den 22/5-12

Välkommen till extra årsstämma den 3/6 kl 15 på Bygdegården.

Vi kommer att besluta om förändringar i stadgar och avtal för att anpassa oss till Skatteverkets regler. Därefter ska det inte finnas några hinder för oss att momsregistrera de 3 föreningar som inte är det idag. Beslut tas på stämman men information till samtliga medlemmar skickas ut efter stämman.

 

Inkommet den 19/5-12

Grävning pågår förfullt!

Femlingehult har precis avslutats. Så nu styr maskinerna till Barkhult och Uthövdan.

 

Inkommet den 17/4-12

Lyckat årsmöte!

Vi i styrelsen tackar alla som deltog i vårat årsmöte den 15/4-12. Pressentationen finns att ladda hem här.

 

Inkommet den 31/3-12

Glädjande besked för våra fiberföreningar!

Vi har idag fredagen 30/3 fått bekräftat medfinansieringen från PTS vilket innebär att vi har blivit beviljade totalt 7,2 miljoner i stöd från Landsbygdsprogrammet till våra projekt. Det innebär att fyra års slit mellan hopp och förtvivlan är över och att vi kan köra på för fullt med grävningar i hela området. Läs artikeln i smålandsposten.

Söndagen 15/4 håller vi årsstämma på Bygdegården kl 15 och där kommer vi att presentera en tidsplan för hela projektet.

Välkomna!

Dagordning:

1.      Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2.      Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera                protokollet.

3.      Godkännande av röstlängd.

4.      Fastställande av dagordningen.

5.      Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och                              revisionsberättelsen.

7.      Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om                disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8.      Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.      Beslut om antal styrelseledamöter.

10.    Val av ordförande för ett år.

11.    Val av övriga styrelseledamöter.

12.    Val av två revisorer samt en suppleant.

13.    Val av valberedning – tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.

14.    Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer.

15.    Övriga frågor.

 

Inkommet den 29/2-12

Kallelse till årsmöte

Härlundafiber kallar till årsmöte i

Häradsbäcks Bygdegård den 15 april 2012  kl. 15.00

Dagordning kommer att skickas ut i god tid före årsmötet

 

Inkommet den 12/2-12

Presentationen från medlemsmötet

Nu finns Power point presentationen att ladda hem från medlemsmötet i bygdegården den 29 januari 2012. Klicka här OBS! filen är i PDF-format och på 3Mb

 

Inkommet den 25/1-12

Påminnelse fibermöte

Hjärtligt välkomna till vårt möte i Härlunda bygdegård söndagen den 29 januari kl 15:00.

Där kommer vi att informera om hur läget är på fiberfronten.

/Styrelsen

 

Inkommet den 8/11-11

Grävningen i fullgång i centrala Häradsbäck

Nu har grävningen startat i Häradsbäck centrum. Med början i västra delen. Skall försöka ta lite bilder till helgen som läggs upp här på sidan.

 

Inkommet den 7/11-11

NYTT Informationsmöte 29/1-12

Vi planerar in ett nytt fibermöte söndag den 29/1-12 Kl 15:00 i Bygdegården Häradsbäck. Välmött hälsar styrelsen.

 

Innehållsförteckning